รองเท้าเซฟตี้ safety jogger
รองเท้าเซฟตี้ safety jogger
รองเท้าทั้งหมด
SAFETY JOGGER ถุงมือกันบาด
ถุงมือกันบาด
รองเท้าเซฟตี้ safety jogger
วิศวกร
รองเท้าเซฟตี้ safety jogger
แพทย์& พยาบาล
รองเท้าเซฟตี้ safety jogger
แอร์โฮสเตส
รองเท้าเซฟตี้ safety jogger
พ่อครัว& แม่ครัว
รองเท้าเซฟตี้ safety jogger
บริการ
รองเท้าเซฟตี้ safety jogger
ทหาร& ตำรวจ
รองเท้าเซฟตี้ safety jogger
ขนส่ง
รองเท้าเซฟตี้ safety jogger
ช่างกล
แผนที่

การใช้อุปกรณ์เซฟตี้สำหรับงานแอมโมเนีย

Safety Jogger เป็นแบรนด์พีพีอีมาตรฐานสากลที่ใส่ใจคุณภาพ สวมใส่สบาย และราคาเหมาะสม เราพัฒนาอุปกรณ์เซฟตี้ให้หลากหลาย

การใช้อุปกรณ์เซฟตี้สำหรับงานแอมโมเนีย

แอมโมเนียเป็นสารเคมีที่มีอันตรายสูง เนื่องจากเป็นสารระเหยที่มีกลิ่นฉุนและสามารถระคายเคืองตา จมูก และระบบทางเดินหายใจได้ หากสัมผัสกับแอมโมเนียในปริมาณมากอาจทำให้เกิดอาการบาดเจ็บรุนแรงได้ ดังนั้น ผู้ที่ปฏิบัติงานกับแอมโมเนียจึงจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เซฟตี้ส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment: PPE) เพื่อป้องกันอันตรายจากสารเคมีดังกล่าว

อุปกรณ์เซฟตี้ส่วนบุคคลสำหรับ แอมโมเนีย มีดังนี้

 • หมวกนิรภัย เพื่อป้องกันศีรษะจากการบาดเจ็บ
 • ชุดป้องกันสารเคมี เพื่อป้องกันไม่ให้ผิวหนังสัมผัสกับแอมโมเนีย
 • แว่นตานิรภัย เพื่อป้องกันไม่ให้แอมโมเนียเข้าตา
 • หน้ากากแบบมีตลับกรอง เพื่อป้องกันไม่ให้แอมโมเนียเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ
 • ถุงมือป้องกันสารเคมี เพื่อป้องกันไม่ให้แอมโมเนียซึมผ่านผิวหนัง
 • รองเท้าบู๊ท เพื่อป้องกันไม่ให้เท้าสัมผัสกับสารเคมี

วิธีใช้อุปกรณ์เซฟตี้ส่วนบุคคลสำหรับ แอมโมเนีย

 1. ตรวจสอบอุปกรณ์เซฟตี้ส่วนบุคคลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานก่อนใช้งาน
 2. สวมอุปกรณ์เซฟตี้ส่วนบุคคลให้ถูกต้องตามคำแนะนำ
 3. ถอดอุปกรณ์เซฟตี้ส่วนบุคคลออกอย่างระมัดระวังเมื่อเลิกใช้งาน

ข้อควรระวังในการใช้อุปกรณ์เซฟตี้ส่วนบุคคลสำหรับ แอมโมเนีย

 • ตรวจสอบอุปกรณ์เซฟตี้ส่วนบุคคลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานก่อนใช้งานทุกครั้ง
 • สวมอุปกรณ์เซฟตี้ส่วนบุคคลให้ถูกต้องตามคำแนะนำ
 • ถอดอุปกรณ์เซฟตี้ส่วนบุคคลออกอย่างระมัดระวังเมื่อเลิกใช้งาน
 • เก็บอุปกรณ์เซฟตี้ส่วนบุคคลไว้ในที่แห้งและสะอาด

 

รองเท้าเซฟตี้แบบไหนที่เหมาะกับงานที่ต้องสัมผัสกับรังสี?
HERCULES S5

 

นอกจากการใช้อุปกรณ์เซฟตี้ส่วนบุคคลแล้ว ผู้ที่ปฏิบัติงานกับแอมโมเนียควรปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยในการทำงานกับแอมโมเนียอย่างเคร่งครัด ดังนี้

 • ทำงานในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก
 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับแอมโมเนียโดยตรง
 • ทำงานในที่ที่มีสัญญาณเตือนภัยหากเกิดการรั่วไหลของแอมโมเนีย
 • ตรวจสอบสภาพภาชนะบรรจุแอมโมเนียอย่างสม่ำเสมอ

การปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยในการทำงานกับแอมโมเนียจะช่วยป้องกันอันตรายจากสารเคมีดังกล่าวและช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานได้อย่างปลอดภัย แบรนด์ Safety Jogger ของเราจึงมีมีรองเท้าเซฟตี้ให้เลือกมากมายหลากหลาย รับรองว่ารองเท้าที่คุณตามหา อยู่ในร้านค้าของเราแน่นอน <3 คลิกตรงนี้

เลือกชม Safety Jogger

สารบัญ

การใช้อุปกรณ์เซฟตี้สำหรับงานแอมโมเนีย