รองเท้าเซฟตี้ safety jogger
รองเท้าเซฟตี้ safety jogger
รองเท้าทั้งหมด
SAFETY JOGGER ถุงมือกันบาด
ถุงมือกันบาด
รองเท้าเซฟตี้ safety jogger
วิศวกร
รองเท้าเซฟตี้ safety jogger
แพทย์& พยาบาล
รองเท้าเซฟตี้ safety jogger
แอร์โฮสเตส
รองเท้าเซฟตี้ safety jogger
พ่อครัว& แม่ครัว
รองเท้าเซฟตี้ safety jogger
บริการ
รองเท้าเซฟตี้ safety jogger
ทหาร& ตำรวจ
รองเท้าเซฟตี้ safety jogger
ขนส่ง
รองเท้าเซฟตี้ safety jogger
ช่างกล
แผนที่

รองเท้านิรภัยป้องกันไฟฟ้าสถิตย์กับรองเท้านิรภัยป้องกัน ESD

รองเท้าเซฟตี้ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์กับรองเท้าเซฟตี้ป้องกัน ESD

รองเท้านิรภัยป้องกันไฟฟ้าสถิตย์กับรองเท้านิรภัยป้องกัน ESD

Anti Static Safety Shoes Used in various industries To protect sensitive equipment or components from static electricity such as aerospace. industrial equipment manufacturing Semiconductor Manufacturing Electrical Engineers Telecommunications Equipment Manufacturing battery production computer equipment manufacturing medical industry hospitals and many more.
ESD safety shoes can protect against various harmful effects. in the workplace Uncontrolled electrostatic discharges can cause a gas explosion. fuel vapor or coal dust This includes the failure of solid-state electronic components such as integrated circuits. It is therefore important that those working in these environments wear ESD or anti-static safety shoes. to protect all electrical components

รองเท้านิรภัยป้องกันไฟฟ้าสถิตย์กับรองเท้านิรภัยป้องกัน ESD

anti static safety shoes

Anti-static safety shoes reduce the chance of static discharge.

  • Electrical resistance between 0.1 and 1000 (MΩ)
  • Norms – EN 20344: 2011 5 10
  • Sufficient distribution capacity
  • 100% tested in production
Anti Static Safety Shoes
Anti Static Safety Shoes

ESD safety shoes

ESD safety shoes protect against uncontrollable electrostatic discharges.

  • Electrical resistance between 0.1 and 100 (MΩ)
  • Standard – BS EN 61340-4-3: 2002 (IEC 61340-4-3: 2001)
  • Guaranteed very low electrical resistance in all conditions.
  • 100% tested in production
รองเท้าป้องกันไฟฟ้าสถิตย์กับรองเท้านิรภัยESD
รองเท้าป้องกันไฟฟ้าสถิตย์กับรองเท้านิรภัยESD
เลือกชม Safety Jogger

สารบัญ

รองเท้าเซฟตี้ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์