รองเท้าเซฟตี้ safety jogger
รองเท้าเซฟตี้ safety jogger
รองเท้าทั้งหมด
SAFETY JOGGER ถุงมือกันบาด
ถุงมือกันบาด
รองเท้าเซฟตี้ safety jogger
วิศวกร
รองเท้าเซฟตี้ safety jogger
แพทย์& พยาบาล
รองเท้าเซฟตี้ safety jogger
แอร์โฮสเตส
รองเท้าเซฟตี้ safety jogger
พ่อครัว& แม่ครัว
รองเท้าเซฟตี้ safety jogger
บริการ
รองเท้าเซฟตี้ safety jogger
ทหาร& ตำรวจ
รองเท้าเซฟตี้ safety jogger
ขนส่ง
รองเท้าเซฟตี้ safety jogger
ช่างกล
แผนที่

ไฮโดรไลซิส การแตกของพื้นรองเท้า

ไฮโดรไลซิส คืออะไร?

ทำไมรองเท้าของถึงกระจุย วิธีที่เราป้องกันการการแตกของพื้นรองเท้า ในรองเท้านิรภัยของเรา ความท้าทายทางเทคนิคหลักประการหนึ่งของพื้นรองเท้าโพลียูรีเทนคือการเอาชนะการเสื่อมสภาพตามวัย

ไฮโดรไลซิส คือ?

hydrolysis คือ ปฏิกิริยาที่มีน้ำเข้าไปสลายพันธะ ทำให้สารโมเลกุลใหญ่ แตกตัวเป็นสารที่มีโมเลกุลเล็กลง เป็นการสลายทางเคมีของพอลิเมอร์ PU และเป็นผลให้เกิดการสลายทางกายภาพหรือการบี้ของพื้น PU โดยการโจมตีของน้ำ (โดยปกติอยู่ในรูปของไอ) ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงหลายปี (แม้ในขณะที่รองเท้าอยู่ในร้าน!)

กระบวนการนี้เร่งความเร็วด้วยความร้อนและความชื้นสูง ดังนั้นจะเกิดขึ้นได้เร็วกว่าในสภาพอากาศเขตร้อน แต่ยังรวมถึงในพื้นที่จำกัด (เช่น ตู้เก็บของ) หากเก็บรองเท้านิรภัยไว้ในที่ชื้น ในสภาวะขั้นสูงสุด พื้น PU จะสูญเสียความแข็งแรงทางกายภาพทั้งหมด ซึ่งจะทำให้แตกหรือแตกได้

ไฮโดรไลซิส การแตกของพื้นรองเท้า

 

พื้นรองเท้า Safety Jogger PU ได้รับการปรับปรุงเพื่อเพิ่มความทนทานต่อการการแตกของพื้นรองเท้าและทำงานได้ดีกว่ารองเท้านิรภัยทั่วไป ด้านล่างคุณจะอ่านว่าทำไม!

รองเท้านิรภัยมักจะใช้พื้นรองเท้า PU ที่เป็นโพลีเอสเตอร์ พื้น PU พื้นฐานที่ใช้ในรองเท้านิรภัยส่วนใหญ่ในท้องตลาดมีอายุการใช้งาน 1.5 ปีในสภาพอากาศร้อนชื้นและ 3 ปีในสภาวะปกติ

พื้นรองเท้า Safety Jogger PU ได้รับการอัพเกรดให้มีความทนทานต่อการเกิดการแตกของพื้นรองเท้า ซึ่งคงอยู่ได้นาน 4 ปีในสภาพอากาศร้อนชื้น และ 8 ปีในสภาวะปกติ ทำให้รองเท้านิรภัยของเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความทนทานเชื่อถือได้

เลือกชม Safety Jogger

สารบัญ

ไฮโดรไลซิส